Kamini Focht

Kamini d.o.o.
Ogulinska 1a,
10 000 Zagreb

tel: +385 (01) 581 35 99
e-mail: kamini@kamini.hr

Pribor za kamin 1

Pribor za kamin 1
Pribor za kamin 1

vgfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

oil,,                    oooooooooo,,,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

POJAM, PREDMET I CILJ UPRAVLJANJA FINANCIJAMA PODUZEĆA
• sa stajališta poslovnih financija važno je poduzeće kao entitet koji egzistira i djeluje u ekonomskom prostoru s ciljem stvaranja dodane vrijednosti u nedefinirano dugom vremenskom razdoblju s jedne strane te novčani tokovi koji proizlaze temeljem odnosa i međudjelovanja poduzeća i njegove okoline
• pojam financija poduzeća – upućuje na novac, plaćanje u novcu odnosno upućuje na novčanu stranu svakog posla odnosno na novčanu stranu bilo koje forme ekonomske djelatnosti dakle poduzeća. Upravljanje financijama poduzeća odnosno FMGM promatra poduzeće kao financijski sustav u kojem se putem procesa transformacije novčanih sredstava ostvaruje osnovni cilj poslovanja poduzeća.
Teza ili polazište – upravljanjem novčanih tokova koji povezuju poduzeće i njegovu financijsku okolinu povećava se vrijednost poduzeća čime se ostvaruje rast, razvoj i opstanak poduzeća u dugom vremenskom razdoblju
• predmet izučavanja teorije poslovnih financija ili FMGM jesu zakonitosti odnosno načini poslovanja poduzeća u segmentu tokova novčanim sredstvima u smislu primanja novčanih sredstava iz okoline poduzeća, racionalno raspoređivanje i korištenje novčanih sredstava unutar poduzeća odnosno davanje novčanih sredstava u okolinu poduzeća.
• cilj FMGM - ostvarivanje dodane ekonomske vrijednosti ili maksimalizacija sadašnje vrijednosti svih budućih novčanih efekata koje će poduzeće ostvariti u nedefinirano dugom vremenskom razdoblju).
 

Cijena: 379,20 kn632,00 kn

Pribor za kamin 1